Amaç ve Kapsam

Rumeli Tarih Araştırmaları Dergisi, tarih alanında, akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir. 

Makalelerin dili Türkçedir; ancak İngilizce, Rusça, Arapça makaleler de kabul edilir. 
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Kayalı Kampüsü
Kırklareli / TÜRKİYE
0 (542) 205 09 35
editor@rumelitarih.com