Hakkımızda

Rumeli Tarih Araştırmaları Dergisi, tarih  alanında, 2020 yılında yayın hayatına başlamış; akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı bir dergidir. Uluslararası hakemli, açık erişimli bir dergidir. Yayın  dili Türkçedir; ancak İngilizce (Latin yazı sistemli diller), Rusça (Kiril yazı sistemli diller), Arapça (Arap yazı sistemli diller) makaleler de kabul edilir.

Sosyal Bilimler dizinlerinde taranmaktadır. Yılda iki kez (Haziran-Aralık) elektronik ortamda (www.rumelitarih.com) ve basılı olarak yayımlanır. Ayrıca sıradaki sayılar aksamadan yılda bir özel sayı da yayımlanabilir. 
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Kayalı Kampüsü
Kırklareli / TÜRKİYE
0 (542) 205 09 35
editor@rumelitarih.com